Malý moderný dom s plochou strechou z ch + qs arquitectos

Jednoduchá forma - rovnobežnostenné, veľké okná-steny, ktoré robia dom takmer transparentný, terasy na oboch stranách pre jednotu s prírodou - to všetko robí malú budovu v rovnakom čase vhodnou na bývanie a neruší harmóniu vnímania oblasti. V Španielsku vám veľa slnečných dní a priehľadné steny umožňujú naplno si to vychutnať.